PRETPLATA NA BILTEN „VIJESTI IZ STRUKE“ – VIST  ZA 2022. GODINU

PRETPLATA NA BILTEN „VIJESTI IZ STRUKE“ – VIST ZA 2022. GODINU

Bilten „Vijesti iz struke“ izlazi mjesečno u digitalnom i tiskanom obliku, a namijenjen je računovođama, tajnicima, računovodstvenim i administrativnim referentima te ravnateljima školskih i predškolskih ustanova. U biltenu se na jednostavan način obrađuju aktualne teme iz pravne i računovodstveno - financijske regulative škola i vrtića. Pretplata za 2022. godinu obogaćena je ponudom i za...

MALA POSLOVNA ŠKOLA WEBINARI U PROSINCU 2021.

MALA POSLOVNA ŠKOLA WEBINARI U PROSINCU 2021.

Cijena webinara iznosi 450,00 kn (s PDV-om). Pretplatnici biltena „Vijesti iz struke“ imaju pravo na 10% popusta (405,00 kn s PDV-om).

Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 11- 2021

Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 11- 2021

:::  Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 11 - 2021  ::: Očekivane izmjene Zakona o radu ::  Primanja i naknade izuzete od ovrhe ::   Kontrolne računovodstvene aktivnosti koje prethode provođenju popisa imovine i obveza ::  Radno pravni status ravnatelja škole po isteku drugog mandata (kako raskinuti radni odnos u školskoj...

ZAHVALA SUDIONICIMA 19. JESENSKOG SAVJETOVANJA

ZAHVALA SUDIONICIMA 19. JESENSKOG SAVJETOVANJA

Drage kolege i kolegice tajnici i računovođe, cijenjeni ravnatelji i predavači, Poslovni edukator d.o.o. još jednom zahvaljuje na vašem sudjelovanju na 19. tradicionalnom Jesenskom savjetovanju s nadom da ćemo sve ovo ponoviti uskoro u travnju 2022. godine na nekoj novoj lokaciji.

Sastavljanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti - 40% popusta za pretplatnike!

Sastavljanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti - 40% popusta za pretplatnike!

:::   NARUČI PRIRUČNIK   ::: Priručnik iscrpno daje odgovore i objašnjenja na sva pitanja is Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Na CD-u se nalaze sve propisane procedure u Wordu i tablice za kontrolu u Excelu koje možete korigirati i prilagoditi Vašoj ustanovi.  

MALA ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

MALA ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Tiskani radni materijal s online radionica u svibnju 2021. (preko 260 slajdova), Uvodne napomene, Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, Popis imovine i obveza, Nefinancijska imovina (evidentiranje nabave, prodaje, prijenosa i donacije nefinancijske imovine, ulaganje u nefinancijsku imovinu, evidentiranje ispravka vrijednosti, rashoda, isknjiženja, te manjka i viška...

ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA RATA

ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA RATA

Pripremila: Seka Jurčev, mag. iur. ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA RATA Zakon o civilnim stradalnicima rata objavljen je u Narodnim novinama broj 84/21., a na snazi je od 31.7.2021. godine. Temeljem istog školske ustanove su u skladu s člankom 48. i 49. obvezne u tekst natječaja pozvati kandidate da prilože dokaze sukladno navedenom Zakonu te u tekst natječaja objaviti poveznicu na mrežnu...

NOVA UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

NOVA UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

Od 1. rujna 2021. na snagu je stupila nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi (u nastavku: Uredba) koja je objavljena u Narodnim novinama broj  92/21. Stupanjem na snagu nove Uredbe prestala je važiti Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov. br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.). Novom Uredbom smanjuje se broj tarifnih brojeva s 95 na 58. Najznačajnija je izmjena u...

NOVOSTI

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER