NOVA UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Od 1. rujna 2021. na snagu je stupila nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi (u nastavku: Uredba) koja je objavljena u Narodnim novinama broj  92/21. Stupanjem na snagu nove Uredbe prestala je važiti Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov. br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.).

Novom Uredbom smanjuje se broj tarifnih brojeva s 95 na 58. Najznačajnija je izmjena u dijelu Općih pristojbi da se za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba i žalbe protiv rješenja više ne plaćaju upravne pristojbe pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave. Ukidaju se tako pristojbe iz pojedinih posebnih područja i to između ostalog i pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta, odnosno ne plaća se više upravna pristojba za izdavanje duplikata svjedodžbe.


Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER