Folder Pravo - ostalo

Toggle Naziv Datum
Upitnik za zaposlene u JS ( doc ) (30 downloads)
NOVA UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI ( pdf ) (20 downloads)
ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA RATA ( pdf ) (5 downloads)
Obrazac III a ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNOG UVJERENJA ZA FIZIČKU OSOBU MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - NOVI 2021 ( docx ) (32 downloads)
Postupak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu ( doc ) (37 downloads)
IZBOR PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR OBRASCI 2021 ( doc ) (79 downloads)
Obrazac: Izjava o povjerljivosti članovi školskog odbora ( docx ) (54 downloads)
Obrazac: Izjava o povjerljivosti sindikalni povjerenik s ovlastima radničkog vijeća ( docx ) (11 downloads)
Obrazac: Izjava o povjerljivosti ravnatelj ( docx ) (23 downloads)
Obrazac: Izjava o povjerljivosti zaposlenici ( docx ) (24 downloads)
Obrazac za prijavu nepravilnosti ( docx ) (6 downloads)
Obrazac: Izjava o povjerljivosti povjerenik zaštite na radu ( docx ) (12 downloads)
Obrazac : Odluka o imenovanju člana vijeća roditelja u školski odbor ( doc ) (67 downloads)
Obrazac : Odluka o razrješenju člana vijeća roditelja u školski odbor ( doc ) (30 downloads)
PISANA OBAVIJEST umanjenje norme čl 38 ( doc ) (51 download)
PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA UČENIKA ŠKOLE ( doc ) (229 downloads)
IZJAVA O POVJERLJIVOSTI - ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA ( docx ) (163 downloads)
EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA ( docx ) (173 downloads)
IZJAVA O POVJERLJIVOSTI - POVJERENIK ZAŠTITE NA RADU ( docx ) (59 downloads)
IZJAVA O POVJERLJIVOSTI - RAVNATELJ ( docx ) (114 downloads)

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER