Folder Pravo

Toggle Naziv Datum
DODATNI RAD I UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME (7 downloads)
Reforma plaća u državnoj službi i javnim službama (10 downloads)
Primjena ZUP a u upravnim postupcima koje provode predškolske i školske ustanove Mirjana Kobešćak (9 downloads)
UPOZORENJE NA OBVEZE IZ RADNOG ODNOSA UZ MOGUĆNOST OTKAZA UGOVORA O RADU (9 downloads)
Vođenje zapisnika u školskim i predškolskim ustanovama (6 downloads)
Aktualosti u radu školskih i predškolskih ustanova 2023 (22 downloads)
Zaglavlje službenog akta u školskim i predškolskim ustanovama(1) (81 download)
POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE (12 downloads)
RADNI STAŽ (45 downloads)
NOVINE U ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (18 downloads)
PARALELNO VOĐENJE PREDMETA U FIZIČKOM I ELEKTRONIČKOM OBLIKU PP T (37 downloads)
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU (29 downloads)
RADNI ODNOSI KROZ SUDSKU PRAKSU U ŠKOLSKIM USTANOVAMA I OSTALE AKTUALNOSTI IZ RADNIH ODNOSA , SAMOBOR 2022 (52 downloads)
GODIŠNJI ODMOR, SAMOBOR 2022 (46 downloads)
Radnopravni status pripravnika 2022 (41 download)
Nepravilnosti prilikom obračuna plaća i drugih primitaka 2022 (67 downloads)
Primjena nove Uredbe o uredskom poslovanju (55 downloads)
Primjena Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (47 downloads)
Zakonske ovlasti ravnatelja u vezi radnih odnosa u školskim ustanovama (54 downloads)
ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGE AKTUALNOSTI (16 downloads)

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER