Folder FISKALNA ODGOVORNOST -PROCEDURE I TABLICE

Toggle Naziv Datum
PROCEDURA STJECANJA I KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA ( pdf )
PROCEDURA PUTNIH NALOGA ( pdf )
PROCEDURA NAPLATE PRIHODA ( pdf )
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA ( pdf )

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER