Folder Računovodstvo

Toggle Naziv Datum
Obveza izrade plana nabave te veza između financijskog plana i plana nabave ( pdf, 1.34 MB )
MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA ( pdf, 865 KB )
NAKNADA TROŠKA PRIJEVOZA KROZ TUMAČENJA ČLANKA 66 TKU a ( pdf, 964 KB )
Porezna knjigovodstvena kartica, povezivanje nepovezanih uplata putem obrasca SNU te e usluge Porezne uprave ( pdf, 2.40 MB )
Sitni inventar i druge aktualnosti ( pdf, 2.32 MB )
VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI ( pdf, 1.39 MB )
Uputa Ministarstva financija za provođenje knjigovodstvenih evidencija udžbenika od školske godine 2019./2020. ( pdf, 2.05 MB )
Nepravilnosti u financijskim izvještajima škola uočene u procesu konsolidacije ( pdf, 1.20 MB )
Obvezno mirovinsko osiguranje u 2019. godini ( pdf, 1.41 MB )
NOVINE U ISPLATI PLAĆA, NAKNADA I DRUGIH PRIMITAKA U 2019. GODINI ( pdf, 904 KB )
EVIDENTIRANJE POZITIVNIH I NEGATIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA ( pdf, 1.15 MB )
UTJECAJ POGREŠNIH KNJIŽENJA NA BILANČNE POZICIJE ( pdf, 1.08 MB )
IZDAVANJE I UPIS PROMJENA NA PK OD 1 SIJEČNJA 2018 GODINE ( odp, 256 KB )
OBRAČUN I ISPLATA MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA ( pptx, 169 KB )
UKLJUČIVANJE REZULTATA U FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ( pptx, 1.06 MB )
UKLJUČIVANJE REZULTATA U REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PRAKTIČAN PRIMJER ( pptx, 65 KB )
Izmjene i dopune Pravilnika o proracunskom rac ijb za skole ( ppt, 1 MB )
PLANIRANJE NABAVE 2018 ( pptx, 1.93 MB )
NOVINE U PRORAČUNSKOM RACUNOVODSTVU 2018 ( pptx, 483 KB )
Split godišnji obračun plaće i novine od 1 1 19 ( odp, 772 KB )

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER