Folder Računovodstvo

Toggle Naziv Datum
SASTAVLJANJE POLUGODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGE AKTUALNOSTI ( pdf, 1.21 MB )
KLASIFICIRANJE I EVIDENTIRANJE SITNOG INVENTARA ( pdf, 923 KB )
KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE EU PROJEKATA ( pdf, 1.09 MB )
Bolovanje na teret HZZO a 2021 ( pdf, 931 KB )
UTJECAJ ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA WEBINAR 2021 ( pdf, 1.01 MB )
PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA ( pdf, 1.25 MB )
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA 2020 ( pdf, 1.31 MB )
PRAVO RODITELJA NA NOVČANE POTPORE ZA NJEGU DJETETA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OBVEZE POSLODAVCA ( pdf, 763 KB )
Novosti vezane za upravljanje nepravilnostima u školama I predškolskim ustanovama ( pdf, 1.48 MB )
Obveza izrade plana nabave te veza između financijskog plana i plana nabave ( pdf, 1.34 MB )
MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA ( pdf, 865 KB )
NAKNADA TROŠKA PRIJEVOZA KROZ TUMAČENJA ČLANKA 66 TKU a ( pdf, 964 KB )
Porezna knjigovodstvena kartica, povezivanje nepovezanih uplata putem obrasca SNU te e usluge Porezne uprave ( pdf, 2.40 MB )
Sitni inventar i druge aktualnosti ( pdf, 2.32 MB )
VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI ( pdf, 1.39 MB )
Uputa Ministarstva financija za provođenje knjigovodstvenih evidencija udžbenika od školske godine 2019./2020. ( pdf, 2.05 MB )
Nepravilnosti u financijskim izvještajima škola uočene u procesu konsolidacije ( pdf )
Obvezno mirovinsko osiguranje u 2019. godini ( pdf, 1.41 MB )
NOVINE U ISPLATI PLAĆA, NAKNADA I DRUGIH PRIMITAKA U 2019. GODINI ( pdf )
Registracija školskih ustanova za PDV ( pdf )

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER